s√łndag, april 30, 2017

Veteranforeningen I.O.O.F. af 1903

Orientering ved søster Ex-Mester Birthe Kiærulf, Loge 37 - Våren

Foreningens historie og dens virke gennem de 112 år, den snart har bestået. Den suveræne Stor loge besluttede i 1888, at godstående medlemmer af Orden, der havde været medlem i 25 år eller længere, fortjente den ærefulde benævnelse " Veteran ", og som et synligt bevis på deres lange og tro tjeneste indenfor Ordenen, fik 10 brødre den dengang såkaldte veteranjuvel, der i dag kaldes for hæderstegnet, og ved Ordenens 25 års jubilæum vedtog Stor Logen at bekoste veteranjuvelen til de 10 brødre.

Disse 10 brødre mente, at det medførte forpligtelser at være veteran og at bære et synligt tegn herfor, så de besluttede at danne Veteranforeningen med det formål at støtte ældre brødre og deres enker pekunlært, hvor det tiltrængtes - fortrinsvis til foreningens medlemmer. Blandt de 10 brødre var

broder Ex-Stormester Andreas Holck (Loge nr 4 Progres), broder Ex-mester Johan Rath (Loge nr 3 Nordstjernen), broder Ex-mester Rasmus Larsen (Loge nr 4 Progres) og broder Ex-mester F. Christensen (loge nr 28 Hafnia)

Foreningen stiftedes den 30 juni 1903 på 25 års dagen for Ordenens indførelse i Danmark, og foreningen antog betegnelsen " Veteranforeningen I.O.O.F. af 1903 ".

I de første åre førte foreningen en vegeteret tilværelse og samlede i stilhedkræfter til sit velgørenhedsarbejde. - Foreningen optog de brødre og søstre, der efterhånden blev veteraner og på et møde afholdt den 10 oktober 1903 forelå et forslag til foreningens love. I disse stod bl. a , at kontingentet var 3,- kr årligt, og når man så bort fra de nødvendige udgifter, måtte pengene ikke røres, før der var opsparet en kapital på 1.000,- kr, hvilket beløb yderligere fremover skulle være til stede, inden velgørenhedsarbejdet kunne påbegyndes. På Stor Logemødet i 1908 blev det tilladt logerne at uddele veterantil søstre og brødre, som havde været medlem af Ordenen i 25 år. Ved foreningens generalforsamling i 1914 var kassebeholdningen 1.365,32 kr og man kunne derfor påbegynde foreningens målbestemte velgørenhedsarbejde. Man uddelte dette år 350,- kr, men i løbet afårene derefter kunne beløbet forhøjes. I årene indtil 1923 blev der udbetalt i alt 9.000,- kr, og i de efterfølgende 9 år indtil 1932 blev der udbetalt ialt 20.350,- kr. og i de næste 10 år indtil 1942 blev der udbetalt 38.400,- kr, og således stigende til de seneste år, hvor foreningens udbetalinger til jul varierer fra 10.000,- kr til 15.000,- kr pr år - alt efter det fremsendte antal ansøgninger.

 

 

##################################################### #####################################################